Nemzetközi kapcsolatok

 

A FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (International Federation of Consulting Engineers) azon szellemi tevékenységet végző mérnök- és építészirodák szövetsége, amelyek tevékenységükben a függetlenséget és a színvonalas mérnöki (építészeti) munkát tekintik elsődlegesnek, s működésüket készek az ezzel kapcsolatos, a nemzetközi és a nemzeti szakmai szövetségek szabályzatában rögzített elveknek alávetni.

 

 

A nemzeti szövetségek tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek elfogadják a piacgazdasági elven működő versenyeztetés szabályait, nem törekszenek egyoldalú előnyökre és pozíciójukat alapvetően az általuk teljesített mérnöki szolgáltatások versenyképességével alapozzák, illetve erősítik meg.

 

A FIDIC Alapszabálya értelmében egy ország csak egy szerveztet delegálhat a tagjai közé. 

www.fidic.org

 


 

 

European Federation of Engineers and Consultancy Associations

www.efcanet.org