Bemutatkozás

A FIDIC (Fédération des Ingénieurs Conseils – Tanácsadó Mérnökök Világszövetsége) 1913-ban történt alapítását követően a magyar tagszövetség 1933-ban Tanácsadó Mérnökök Testülete néven alakult meg. 1950-ig a FIDIC keretein belül működött, majd – az akkori politikai viszonyok között, mint sok más nemzetközi szakmai szervezetben – tagságunk itt is megszűnt.
Amit az akkori politikai rendszer feleslegesnek, sőt megszüntetendőnek tartott, az az 1990-es demokratikus változások után ismét sürgető szükségszerűséggé vált: újra meghonosítani a mérnöki gyakorlatban a tisztességes versenyszellemet, a magas színvonalú teljesítmény elsődlegességét. Az önálló kezdeményezések, a társadalmi dialógus, a korszerű jogi és közgazdasági ismeretek újbóli meghonosítása alapvető követelménnyé vált a komplex technokrata szemlélet és annak társadalmi elismerése, a mérnöki szakma világszerte élvezett tekintélyének hazai visszaállítása érdekében.
Szövetségünk újraalakítását a külföldi tőke által finanszírozott beruházásoknál alkalmazott FIDIC szerződéses gyakorlat mielőbbi széleskörű hazai meghonosításának igénye is indokolta.
1992. április 23-án 42 taggal megalakult a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSZ), az 1950-ben megszüntetett TMT utódaként. A Szövetséget még ugyanabban az évben, június 3-i madridi közgyűlésén a FIDIC ismét tagjai közé fogadta.
Négy esztendő múlva, 1996. május 14-én a Tanácsadó Mérnökök Európai Szövetsége (European Federation of Engineering Consultancy Association – EFCA) is felvette tagjai sorába a TMSZ-t.

A Szövetségünk újjáalakulását kiváltó okok idővel nem veszítettek jelentőségükből, hanem – különösen Magyarország EU-csatlakozását követően – jelentősen felerősödtek. Ezt igazolja az a tény is, hogy taglétszámunk hosszú évek óta folyamatosan emelkedik, immár meghaladja a 120-at. A FIDIC tagszervezeteiben lehetővé teszi úgy az egyéni, mint a jogi személyiséggel rendelkező tanácsadó mérnök vállalkozások számára a tagságot. Ezzel összhangban a TMSZ is a döntően szellemi tevékenységből származó árbevétellel működő jogi személyiségű mérnökirodák, építő- és építészmérnökök számára kínálnak csatlakozási lehetőséget.
Míg a köztestületi jelleggel működő mérnök és építész kamarák tagjaiknak kötelezettségekre épülő érdekvédelmet kell biztosítsanak, addig a hatályos egyesületi törvény előírásainak betartásával működő szakmai civil szervezetünk nem törekszik tömeges tagságra, nem gyakorol kamarai típusú érdekvédelmet. Fontosnak tartja viszont – a független mérnöki szolgáltatásokkal kapcsolatos társadalmi igényeknek megfelelve – ösztönözni a legjobb tanácsadó mérnök cégek csatlakozását, szerveződését. Szövetségünkbe tömörült tagjaink érdekeinek érvényesítését fontos feladatunknak tartjuk – megrendelőink minőségi teljesítés iránti igényeinek legmagasabb szinten történő kielégítésével összhangban.

 

A Tanácsadó Mérnökök Világszövetsége minden országban egyetlen tagszövetséget ismer el legitim tagjaként.

Magyarországon – megszakításokkal immár több, mint nyolcvan éve – ez a

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége.